Lembaran Sholawat Wahidiyah adalah lembaran bacaan atau amalan dan Ajarannya. Lembaran Sholawat Wahidiyah dan Ajaranya yang diberikan cuma-cuma dan boleh diamalkan oleh siapa saja laki - perempuan , tua - muda dari aliran atau golongan dan bangsa manapun juga, tidak pandang bulu.

Standart lembaran Sholawat Wahidiyah dan tata cara pengamalan terdiri dari 3 lembar kertas ukuran F4 (21 cm x 33 cm) dengan tulisan lengkap bolak-balik :

  1. Lembaran Sholawat Wahidiyah pertama (1) dalam tampilan tulisan ARAB dan AJARAN WAHIDIYAH.
  2. Lembaran Sholawat Wahidiyah kedua (2) dalam tampilan tulisan LATIN dan AJARAN WAHIDIYAH (di peruntukan bagi yang tidak bisa membaca Arab).
  3. Lembaran Sholawat Wahidiyah kedua (3) dalam tampilan tulisan ARAB dan TERJEMA'AH / ARTI.

Ketiga lembaran tersebut diatas merupakan standart pengamalan 40 hari (bilangan untuk Mujahadah 40 / EMPAT PULUHAN) dan diperuntukan bagi pengamal BARU atau yang pernah mengamalkan Mujahadah 40 hari dan ingin mengamalkan lagi baik untuk pribadi atau berjamaah. Dan Mujahadah Bilangan 40 hari ini juga digunakan untuk Penyongsongan MUJAHADAH KUBRO. Sedangkan Mujahadah-mujahadah pelengkap lainnya dapat di lihat di AUROD MUJAHADAH / TENTANG MUJAHADAH di website ini.

Lembaran Sholawat Wahidiyah dapat di DOWNLOAD di bawah ini.

Download Lembaran Sholawat Wahidiyah dan Ajaranya
ARAB dan AJARAN WAHIDIYAH
format *.pdf (1.737 KB)
format *.zip (1.681 KB)
LATIN dan AJARAN WAHIDIYAH
format *.pdf (1.890 KB)
format *.zip (1.889 KB)
ARAB dan TERJEMA'AH / ARTI
format *.pdf (1.750 KB)
format *.zip (1.686 KB)

Cara membaca Sholawat Wahidiyah berdasarkan tuntunan Mu'allif Sholawat Wahidiyah Mbah KH Abdoel Madjid Ma'roef Qs.Ra. (GUNAKAN INTERNET EXPLORER)

Download Cara Membaca Sholawat Wahidiyah sesuai Mu'allif
Mujahadah 40 hari / Sesuai Lembaran
format *.rar (4.689 KB)
Mujahadah 7/17
format *.rar (3.649 KB)